WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
– trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,
– 1 szt. – sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym organizatorom,
– 1 szt. – gwizdek,
– 1 szt. – folia NRC,
– odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

Comments are closed.