WPISOWE

Wysokość wpisowego zależy od daty wpłaty. I tak:

50 zł do dnia 30 listopada 2018 r.

70 zł do dnia 08 lutego 2019 r.

80 zł w dniu 10 lutego w Biurze Zawodów (płatność gotówkowa)

Limit numerów startowych wynosi 700 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie www.icebugwintertrail.pl.

Wpłaty należy dokonać w momencie rejestracji internetowej.

 

Comments are closed.